Gemeenten, instanties, bedrijven, vrouwen, mannen, jongeren, allochtonen, vluchtelingen en minderheden kunnen bij ons terecht.

Voor wie

Vrouwen, mannen, jongeren, allochtonen, vluchtelingen en minderheden die zich niet in staat voelen om zelf, of met hulp van de bekende instanties of gemeente of mensen in hun omgeving, hun problemen te hanteren. Dat wil zeggen: het oplossend vermogen van henzelf schiet tekort. Wij zijn er voor hen en lossen op!